Hur skapas mentala muskler

Vad är en mental muskel? Till 100 % består den av den fria viljan. Victor Frankl satt i koncentrationsläger och överlevde .Han skrev en bok om detta: Meningen med Livet är titeln. I boken beskriver han vikten av att hantera din fria vilja . Kort sagt -bestämma meningen med det som sker i ditt liv och hur du skall leva det liv du vill leva. Den fria viljan är det kanske enda du endast kan bestämma till 100% hur du skall hantera. Ingen annan kan bestämma även din fria vilja. Den är din endast din – din fria vilja. Det finns förstås fler mentala muskler som MOD . Att utmana / våga utsätta sig för att övervinna rädslor exempelvis men alla utgår från din FRIA VILJA.. Jag vill hävda att detta med att träna sina Mentala Muskler är som att träna kroppen men istället knoppen. Alla borde avsätta tid till att drömma/ meditera/ skapa bilder om HUR DE VILL HA DET.. Regelbundet. Sedan finns det förstås KATALYSATORER som COACHER som kan utmana ditt tänkande, agerande . Alla vi har ett kraftigt ansvar att skapa människor som gillar livet, vill vara en del av något-ett sammanhang. Inom idrotten vill jag påstå att det fokuseras för mycket på fysisk -taktisk-teknik före mental Power.. Fatta när laget ansamlar Power genom att STYRKETALA med varandra – ge varandra STYRKEORD som ger ny energi att komma i mål . NU är jag trött på detta så idag börjar jag sätta ihop utbildningen. STYRKESPRÅKET – för dig som vill göra skillnad på allvar..

Annonser