StyrkeSpråket

Ord och vår relation till orden utlöser associationer och känslor. Tänk Om det vore så att alla kunde bli styrketalare och lyfta varandra för att våra relationer vårdas på bästa sätt då. Tänk Om du visste att när du kommer till jobbet så kommer någon kanske en kollega lyfta dig i den stund er micro-relation pågår genom att medvetet utöva StyrkeSpråk och lyfta dig. Tänk Om det vore så överallt! Att vi vågar säga till en främling, en människa vi aldrig mött ett ord , en mening som förändrar deras tillstånd till insättning på Må bra Kontot. Igår slog det mig under en session på en konstgjord våg surfandes med okända att barn vågar. Barn som ser att någon gör något bra applåderar och säger spontant Bra Gjort.. Även till vuxna. Även barn förändras dock under uppväxt . Tänk Om dock att vi på allvar började att sätta in ord som lyfta oss och de som finns runt oss. Då kommer vi vissla till jobbet för vi vet att någon idag lyfter mig. Tänk Om alla kunde välja att bli StyrkeTalare i medveten kommunikation. Tänk Om alla kunde få en lektion i hur hjärnan fungerar? Tänk Om alla kunde få lära sig hur kopplingen mellan tanke-känsla fungerar redan i förskolan ? Då skulle vår värld se annorlunda ut .

Annonser